An tUrscéal Gaeilge

Úrscéalta Gaeilge an Fichiú hAois: Ceapadh na Canóna?

Teach Uí Chonaill/Ollscoil Notre Dame, 58 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath

Eagrófar seimineár lae dar teideal Úrscéalta Gaeilge an Fichiú hAois in Teach Uí Chonaill/Ollscoil Notre Dame, 58 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath ar an 24ú lá d’Aibreán 2015. Díreoidh an seimineár seo ar Úrscéalta Gaeilge an Fichiú hAois agus ar cheist na canóna. Is ceist chasta chigilteach cháiréiseach í ceist na canóna i ngach teanga agus ní haon eisceacht í an Ghaeilge. Is í aidhm an tseimineáir lae seo ceisteanna tábhachtacha bunúsacha maidir le húrscéalta na Gaeilge a chriathrú, stair liteartha agus léirmheastóireachta na Gaeilge a chíoradh, agus plé agus díospóireacht faoi úrscéalta na Gaeilge a spreagadh. Trí thaighde, trí mheasúnacht agus trí dhíospóireacht mheáite, pléifear stádas na canóna, cleachtas na léirmheastóireachta agus ceisteanna ar nós: Cad iad mór- úrscéalta na Gaeilge? Cad iad na húrscéalta ar chóir a bheith ar shiollabas na n-ollscoileanna? Cad iad na húrscéalta ar chóir a bheith i mbéal phobal na Gaeilge? I measc na scoláirí a bheith i láthair, beidh: Máirtín Coilféir, Fionntán de Brún, Gearóid Denvir, Cathal Goan, Declan Kiberd, Caoimhín Mac Giolla Leith, Antain Mag Shamhráin, Máire Ní Annracháin, Máirín Nic Eoin, Éilís Ní Dhuibhne, Róisín Ní Ghairbhí, Feargal Ó Béarra, Ian Ó Caoimh, Éamon Ó Ciosáin, Liam Ó Dochartaigh, Tadhg Ó Dúshláine, Gréagóir Ó Dúill, Philip O’Leary, Pól Ó Muirí, Pádraig Ó Siadhail, Caitríona Ó Torna agus Alan Titley. Iarrtar ar dhaoine a bhfuil spéis acu freastal ar an seimineár seo áit a chur in áirithe roimh ré trí scéal a chur chuig oconnellhouse@nd.edu guthán: + 353 1 611 0611


24 Aibreán 2015

9.00-10.30 Seisiún 1

 • Cathaoirleach: Declan Kiberd
 • Deoraíocht (1910) Ian Ó Caoimh
 • Mo Bhealach Féin (1940) Liam Ó Dochartaigh
 • An Béal Bocht (1941) Caoimhín Mac Giolla Leith
 • Cré na Cille (1949) Máire Ní Annracháin

10.45 -12.00 Seisiún 2

 • Cathaoirleach: Fionntán de Brún
 • Néal Maidine agus Tine Oíche (1964) Tadhg Ó Dúshláine
 • Dé Luain (1966) Máirín Nic Eoin
 • An Uain Bheo (1968) Antain Mag Shamhráin

12.00-1.15 Lón

1.15-2.00 Seisiún 3

 • Cathaoirleach: Comhchomhairle faoi úrscéalta ban: Róisín Ní Ghairbhí & Éilís Ní Dhuibhne

2.00-3.15 Seisiún 4

 • Cathaoirleach: Caitríona Ó Torna
 • Fuíoll Fuine (1970) Feargal Ó Béarra
 • Méirscrí na Treibhe (1978) Máirtín Coilféir
 • An Fear Dána (1993) Pól Ó Muirí

3.30-5.30 Seisiún 5

 • Cathaoirleach: Nollaig Mac Congáil
 • Caoin Tú Féin (1972) Éamon Ó Ciosáin
 • Cuaifeach mo Londubh Buí (1983) Pádraig Ó Siadhail
 • Éagnairc (1994) Gréagóir Ó Dúill
 • Desiderius a Dó (1995) Gearóid Denvir
 • Séadna (1901) Alan Titley

5.30-6.00 Clabhsúr

 • Cathaoirleach: Cathal Goan

Plé agus Díospóireacht

irish_conference_posterrev4